Aarhus Alternatives Festival / Rethink Human Being har en lang række aktive partnere.

Aarhus2017Science and Technology (Aarhus Universitet), Folkeuniversitetet i AarhusGodsbanenInteracting Minds Centre (Aarhus Universitet), Dansk Center for Mindfulness (Aarhus Universitet), MindfulnessforeningenDomkirkenAarhus ScenekunstcenterAarhus LitteraturcenterFormuepleje, Danske BankArkitemaHulgaard AdvokaterMusikhuset Aarhus, Danmarks Medie- og JournalisthøjskoleTeatret Svalegangen, Det Jyske MusikkonservatoriumFO-Aarhus, WannaDance, BDOPravda, ProShop EuropeEnvision, LokalavisenMerkur AndelskasseTeater KatapultMuskelsvindfonden og AffaldVarme Aarhus, Ambassaden, Lindberg FOF-Aarhus.

Anden støtte: Aarhus Stiftstidenes Fond, Dansk Musiker Forbund.

 

 Her redegør nogle af dem for, hvorfor de er med i projektet:

 

Kim Bisgaard, tidl. leder af Godsbanen:Kim Bisgaard - foto

”I 2017-projektets ånd, skal vi have skabt nogle positive forandringer i vores by. Og i stedet for at det hele handler om events, innovation, effektivisering og ting udenfor os selv, så mener jeg, at det er stærkt at stille skarpt på mennesket bag og give folk muligheden for at lade forandringerne starte hos dem selv.”


Kim Risager - foto

Kim Risager, partner i Arkitema:

“Jeg er først og fremmest med fordi det tværfaglige mellem ånd videnskab og kunst altid har interesseret mig. Som arkitekt og leder er jeg vandt til at arbejde i en felt mellem forretningsinteresser, kreative ideer og store visioner. Rethink Human Being er for mig en adgang til forum af, forskere, kunstnere, åndspersoner, meningsdannere og beslutningstagere, der vil kunne tilfredsstille min nysgerrighed og berige min verden og måske endda blive et lidt bedre menneske.”


Gitte Just  3/2012

Gitte Just, tidl. programdirektør for Aarhus2017:

”Jeg ser for mig, at vi med dette projekt kan skabe et årligt verdenstopmøde for ånd, videnskab og kunst, med deltagelse af klodens ypperligste kunstnere, forskere, åndspersoner, meningdannere og beslutningstagere”


Per Smedegaard - foto

Per Smedegaard, direktør/kunstnerisk chef i Teatret Svalegangen:

 “Jeg er med i bestyrelsen af Rethink Human Being, fordi jeg oplever, at essensen i projektet kan skabe en god refleksion  og måske ligefrem ændre noget ved nogle af de fundamentale ting i vores verden vi ellers bare tager for givet.”


JensOttoKjærHansen_01(1)

Jens Otto Kjær Hansen, rektor for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole:

“Vi støtter Aarhus Alternative Festival fordi det er et spændende og nyt initiativ, der med sin fokus på indhold og de både store og svære spørgsmål tilføjer en helt rigtig dimension til en by funderet på både viden og kultur. Det har eksperimentets karakter, men på en god og lovende måde. Aarhus Alternative Festival kan udvikle sig til et stærkt element i 2017 og bør få bærekraft til at blive en fast del af byens begivenheder.”


Poul Henning Bartholin, domprovst i Aarhus

“Rethink Human Being er en outstanding lejlighed til at samle mange af de strømninger og tanker om mennesket, som vi har i videnskab, kunst, religion og spirituelle strømninger og tanker om krop, ånd og sind. Jeg deltager, fordi det er afgørende for mig at være med i en udogmatisk og fri samtale om det vigtigste for os alle sammen: livets mening og betydning.


Randers 742

Tina Pedersen, Wannadance

“At bidrage til at skabe mere bevidsthed, forståelse, indsigt og hjertelighed er helt og aldeles i tråd med det, som vi arbejder for i WannaDance. For vores håb for dansen er ikke kun at skabe rammer for den konkrete fysiske udfoldelse, men også at være det rum, hvor man kan have mange tilgange til dansen.

Et rum, hvor dansen kan åbne for nye indsigter, for nye fællesskaber og for den hjertelighed og nærhed, som tit opstår, når kroppen og musikken tager over, og vi glemmer os selv. Hvor dansens åbenhed kan hjælpe os med at fatte den virkelighed vi er i,  fordi vi i dansen ikke er helt så meget under påvirkning af vores kulturs for-forståelser og derfor ikke så begrænset i vores udsyn. Og netop det åbner for muligheden for at udfordre vores selvforståelse – både som mennesker og fællesskaber.