Vi arbejder med forskellige undertemaer:

 

Rethink Økonomi

Her dykker vi ned i det økonomiske og finansielle system, der spiller en central rolle i de
fleste aspekter af vores dagligdag. Vi giver systemet og de mennesker, der skaber og bruger
systemet, et servicetjek.

Målet er ikke at placere skyld for fx finanskrisen eller pege fingre, men derimod at skabe dialog
og øge hinandens indsigts- og forståelsesniveau. Herved skaber vi fundamentet for, at vi kan
se fremad mod fremtidens økonomiske system og den måde, vi kan bruge det på.

 

Rethink Relationer

Dette tema sætter fokus på, hvordan vi interagerer som mennesker. Vi ser nærmere på de
polariseringsmekanismer, der er tilstede i f.eks. politik, mediebilledet og i vores nære forhold
til andre. Vi arbejder med ritualer – både ved at præsentere ny forskning og ved at udvikle og
afholde konkrete ritualer under festivalen.

Vi tager også et kig på forholdet mellem internet, identitet og relationsmønstre i lyset af den
rivende teknologiske udvikling og de muligheder samt problemstillinger, der kommer med
den. Og så udfordres identitetsbegrebet på forskellig vis.

 

Rethink Sansning

Temaet dækker over det mangfoldige kunstneriske program, der er på festivalen og de
forskellige workshops, hvor der arbejdes med krop og sind.